ما به شما کمک جهان در حال رشد از سال 1983

از قید تقلب در استفاده از اقدامات احتیاطی

1. آیا تقلب آسیب دیده استفاده نکنید

2، در هنگام بلند کردن، تاب ندهید، تقلب

3، گره تقلب اجازه نمی

4، برای جلوگیری از پاره شدن بند دوخت و یا کار بیش از حد

5، زمانی که در حال حرکت تقلب، آن را بکشید

6، برای جلوگیری از بار قوی یا شوک

7، هر دکل باید قبل از هر بار استفاده، بررسی می شود

8، پلی استر به اسیدهای غیر آلی مقاوم است اما در برابر اسید آلی است

9. پلی ¬ پروپیلن در مکان هایی که به مواد شیمیایی مقاوم هستند برای استفاده مناسب است

10، نایلون است که توانایی برای مقاومت در برابر اسید غیر آلی، آسیب پذیر به آسیب اسید آلی

11. وقتی نایلون مرطوب است، می تواند تا 15٪ از دست دادن تا

 


زمان ارسال: سپتامبر-18-2018
واتساپ چت آنلاین!