අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

මෙම පූර්වෝපායන් භාවිතය තුළ මගඩි විලංගු දමා

1. හානියට පත් මගඩි භාවිතා නොකරන්න

2, ඔසවන විට, කරකැවීමෙන් දූෂන නැහැ

3, මගඩි ගැටයක් ඉඩ දෙන්න එපා

4, මහන commissure හෝ වැඩිපුර වැඩ ඉරා වළක්වා ගැනීමට

5, මගඩි ගමන් කරන විට, එය ඇදගෙන නැහැ

6, ශක්තිමත් හෝ කම්පන බර වළක්වා ගැනීමට

7, එක් එක් අටල්ල එක් එක් භාවිතය පෙර පරීක්ෂා කළ යුතුය

8, ෙපොලිෙයස්ටර් අකාබනික අම්ල ඔරොත්තු වේ, නමුත් කාබනික අම්ල ගොදුරුවන

9. පොලිප්රොපිලීන් රසායනික ද්රව්ය සඳහා වඩාත් ඔරොත්තු දෙන ස්ථාන භාවිතා කිරීමට සුදුසු

10, නයිලෝන් කාබනික අම්ලය හානි වීමේ අවදානමක්, අකාබනික අම්ල විරුද්ධ කිරීමේ හැකියාව ඇත

11. නයිලෝන් තෙත් වූ විට, එය 15% ක් දක්වා නැති විය හැකි

 


පශ්චාත් කාලය: සැප්තැම්බර්-18-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!