Các Shackles gian lận trong việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa

Các Shackles gian lận trong việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa

1. Không sử dụng gian lận bị hư hỏng

2, khi nâng, không xoắn, gian lận

3, đừng để hôn gian lận

4, để tránh rách may commissure hoặc làm việc quá tải

5, khi di chuyển gian lận, không kéo nó

6, để tránh tải mạnh mẽ hoặc sốc

7, mỗi giàn khoan phải được kiểm tra trước mỗi lần sử dụng

8, Polyester có khả năng chống axit vô cơ, nhưng dễ bị axit hữu cơ

9. Polypropylene là phù hợp để sử dụng ở những nơi có khả năng kháng hầu hết các hóa chất

10, nylon có khả năng chống lại các axit vô cơ, dễ bị tổn thương axit hữu cơ

11. Khi nylon là ẩm ướt, nó có thể mất đến 15%

 


Post time: Sep-18-2018