நாம் உலக 1983 இருந்து வளர்ந்து உதவ

கம்பி கயிறு கிளிப்புகள் என்ன பயன்?

1. கம்பி கயிறு கிளம்ப கம்பி கயிறு மற்றும் கம்பி கயிறு வாலின் பிரிவில் சாலையில் யூ-ஆணி கொக்கி வேலை பிரிவில் கொக்கி வேண்டும்.

2. வயர் கயிறு கிளிப்புகள் மாறி மாறி கம்பி கயிறு மீது ஏற்பாடு கூடாது.

3. கம்பி கயிறு கவ்வியில் இடையிலான தூரம் 6-7 முறை கம்பி கயிறு விட்டம் சமமாக இருக்கும்.

4. வயர் பெயரளவு அளவு மிமீ பற்று கம்பி கயிறு கவ்வியில் குறைந்தபட்ச எண்

 


போஸ்ட் நேரம்: செப்-18-2018
பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!